Download Phần Mềm Thi Thử lý thuyết ô tô

 

Các bạn có nhu cầu Download Phần Mềm Thi Thử. Mời liên hệ tại đây. Tập luyện thi thử nhiều, thuần thục. Thi thật nhất định sẽ thành công.
Các bạn có nhu cầu Download Phần Mềm Thi Thử. Mời liên hệ tại đây. Tập luyện thi thử nhiều, thuần thục. Thi thật nhất định sẽ thành công.

Download Phần Mềm Thi Thử lý thuyết ô tô tại đây. Các bạn cài đặt theo hướng dẫn. Sau đó tiến hành luyện tập. Việc luyện tập càng nhiều, càng thuần thực. Khi thi thật nhất định sẽ thành công.

Trong phần mềm này có đầy đủ bộ đề thì lý thuyết ô tô. Của tất cả các hạng B1, B2, C.

Ngoài ra các bạn thi bằng lái xe máy A1. Cũng có thể tập luyện, thi thử phần mềm này.

Sau đây người viết bài này, xin giới thiệu với các bạn 1 trang thi thử lý thuyết ô tô  có uy tín, Các đề thi, cũng như giao diện được biên soạn đúng chuẩn đề thi của cục giao thông đường bộ phát hành.

Đề thi thử lý thuyết B2:

  • Mỗi đề thi có 35 câu hỏi. Được lấy ra từ bộ 600 câu hỏi do cục đường bộ Việt Nam phát hành;
  • Thời gian dành cho các thi sinh làm bài thi lý thuyết 22 phút;
  • Mỗi câu hỏi có từ 02 – 04 đáp án. Nhưng chỉ có 01 đáp án đúng.
  • Trong các câu hỏi có ít nhất 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông (câu hỏi liệt). Nếu trả lời sai câu hỏi liệt. Phần thi lý thuyết không đạt yêu cầu. Mời các bạn đóng lệ phí. Tham gia thi lại lần sau.
  • Kết thúc bài thi, nếu thí sinh trả lời đúng 32/35 câu hỏi (không sai câu hỏi liệt). Được công nhận bài thi đạt yêu cầu. Mời các bạn tiếp sang phần thi mô phỏng.

PHẦN MỀM THI THỬ LÝ THUYẾT Ô TÔ

PHẦN MỀM THI THỬ LÝ THUYẾT XE MÁY A1