Thầy Nam – Dạy lái xe – Bổ túc tay lái

Thầy Nam, người sáng lập Trung Tâm Bổ Túc Tay Lái Thầy Nam. Một người truyền nghề có tâm có tầm. Những giá trị thầy Nam trao gửi các bạn học lái xe, học bổ túc tay lái. Đều mang giá trị cốt lõi, có tính chất vĩnh cửu. Thầy Nam, giàu kinh nghiệm, nhiệt … Đọc tiếp Thầy Nam – Dạy lái xe – Bổ túc tay lái