Bổ túc tay lái lùi xe an toàn – Thầy Nam 0989 34 11 34

Bổ túc tay lái lùi xe an toàn. Với các bạn đang học lái xe, hoặc đã có bằng nhưng tay lái còn yếu. Chuyên đề này có thể gây không ít khó khăn cho các bạn. Vấn đề cốt lõi các bạn thường mắc phải: không định hình được hướng đi (lùi) của xe. … Đọc tiếp Bổ túc tay lái lùi xe an toàn – Thầy Nam 0989 34 11 34