Category Archives: BIỂN BÁO GIAO THÔNG

Biển báo gộp làn đường R415 – Thầy Nam dạy lái xe

Biển báo gộp làn đường R415 rất phổ biến, thường gặp. Các bạn lái xe cần quan sát để lái xe đi đúng phần đường, làn đường.

Biển báo gộp làn đường R415.  Hay nói chính xác hơn: biển báo gộp làn đường theo phương tiện R 415. Biển báo này tương đối phổ biến, thường gặp trên các cung đường giao thông. Biển báo R 415 có hình chữ nhật, nền màu xanh. Trên đó thể hình hình vẽ các loại […]

Ý nghĩa của biển báo cấm – Thầy Nam dạy lái xe

Ý nghĩa của biển báo cấm rất quan trọng. Giúp người điều khiển phương tiện lái xe an toàn. Giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng.

Ý nghĩa của biển báo cấm rẩt quan trọng đối với người điều khiển phương tiện. Giúp mọi người khi tham gia giao thông được an toàn. Nhằm mục đích bảo vệ tính mạng, cũng như tài sản, phương tiện của cộng đồng. Đặc biệt đối với các bạn đang trong giai đoạn học lái […]

Biển báo giao thông P.115 – Thầy Nam dạy lái xe

Biển báo giao thông P.115 nằm trong hệ thống biển báo cấm. Các bạn đang học lái xe, các bạn đang lái xe cần biết ý nghĩa của biển báo này.

Biển báo giao thông P.115 nằm trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam. Được thể hiện tại văn bản: QCVN 41:2016/BGTVT. Thường được viết tắt: QC 41, hoặc được nói tắt: Quy chuẩn 41 Biển báo này nằm trong nhóm biển báo cấm. Ý nghĩa của biển báo này như sau: […]

error: Content is protected !!
Hotline: 0989 341 134
Chat Facebook
Gọi điện ngay